Hoe werkt het Nederlandse zorgstelsel? Algemeen nieuws

Hoe werkt het Nederlandse zorgstelsel?

Door 13 november 2019 | 15:10


Het zorgstelsel in Nederland biedt iedere inwoner, ongeacht zijn maatschappelijke status, een open deur naar goede zorg. Om iedereen die zekerheid te bieden en zo het zorgstelsel in stand te houden, is het in Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Zorgverzekeringen

Alles dat door de rijksoverheid als medisch noodzakelijke zorg bestempeld wordt, valt onder het zogeheten basispakket. Aangezien het per zorgverzekeraar verschilt wat opgenomen wordt in de aanvullende verzekeringen, is het voor ieder individu belangrijk om de zorgverzekeringen te vergelijken. Op deze manier kan de verzekering gekozen worden die het best bij iemands profiel past.

Basisverzekering verplicht

Op 1 januari 1966 werd in Nederland de eerste ziekenfondswet ingevoerd. Na vele hervormingen zijn we uiteindelijk beland bij het zorgstelsel waar de Nederlandse burger anno nu onder valt. Hierbij is de basisverzekering verplicht voor iedereen. Onder deze standaardzorg vallen onder andere ziekenhuis-, apotheek- en huisartskosten.

Het basispakket is voor iedere inwonende of werkende in Nederland gelijk. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg wel en welke zorg niet in het basispakket thuishoort. Daarnaast wordt de hoogte van het eigen risico en de zorgtoeslag ieder jaar onder de loep genomen. Ook kenmerkend is dat een zorgverzekeraar niemand een basisverzekering mag weigeren. Hoe ziek iemand ook is, de verzekeraar heeft een plicht tot acceptatie. Daarnaast betaalt iedere burger, ongeacht gezondheid of leeftijd, dezelfde premie voor een gelijkwaardige polis. Tenslotte komt de zorgplicht om de hoek kijken. Deze verplicht zorgverzekeraars iedere verzekerde binnen een bepaalde tijd en binnen een redelijke afstand de benodigde zorg bieden. Premie voor een zorgverzekering hoeft pas vanaf het achttiende levensjaar betaalt te worden. Wanneer men, net als Fabio Aru, pas vader geworden is, hoeft er de eerst achttien jaar dus geen premie voor zoon of dochter in het budget opgenomen te worden. Natuurlijk moet er wel een basisverzekering afgesloten worden, gratis en voor niets.

Aanvullende verzekering

Iedereen is vrij om te kiezen voor een aanvullende verzekering die (een deel van) de zorg vergoedt die niet onder het basispakket valt. De overheid heeft geen zeggenschap over wat al dan niet in een aanvullende verzekering opgenomen zou moeten worden. De voorwaarden en vergoedingen worden dus bepaalt door de zorgverzekeraar. Het is niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten en er zijn verschillende pakketten die worden aangeboden. Dit betekent dat iedereen voor zichzelf goed moet nagaan wat hij of zij aan zorg nodig denkt te hebben en of het wel of niet goedkoper is om een aanvullende verzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraars hebben de keus om iemand een aanvullende verzekering te weigeren, maar zij maken in de praktijk vrijwel nooit gebruik van dit recht.


Tags:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst, wees de eerste!

Reageer


Meer nieuws