Welke juridische hulp biedt een rechtsbijstandverzekering? Algemeen nieuws

Welke juridische hulp biedt een rechtsbijstandverzekering?

Door 14 januari 2020 | 16:00


Conflicten zijn er om op te lossen en de meeste mensen zijn slagen daar ook in zonder dat er juristen aan te pas komen. Maar om een conflict op te kunnen lossen, zijn twee welwillende partijen nodig. Die zijn er niet altijd. Voor wie er onderling niet uitkomt, zijn er verschillende escalatiemogelijkheden. Die eindigen lang niet altijd in een rechtszaal, met advocaten. Maar wel is het zo dat elke optie, nadat overleg niet lukt, meer geld kost. Een verzekering voor juridische bijstand dekt de kosten die gemaakt worden op weg naar een definitieve oplossing van een hoogoplopend conflict.

Doordat iemand een rechtsbijstandverzekering afsluit, is het goed om te kijken naar de dekking daarvan. Er zijn diverse juridische terreinen, die wellicht niet allemaal (volwaardig) door een verzekering worden gedekt. Een conflict met de buurman is meestal een civielrechtelijk vraagstuk, terwijl verdenking een strafbaar feit onder het strafrecht valt. Een ander aspect waarop veel mensen hun verzekering aanspreken is arbeidsrecht. Wie meent dat hij onterecht wordt ontslagen of bij ontslag niet de juiste vergoeding ontvangt, krijgt daarvoor zijn rechtsbijstand vergoed. Vaak zijn dit soort rechtsgebieden als modules te activeren op een verzekering. Houd er dus rekening mee dat, wanneer je zo’n verzekering hebt, dat dus niet automatisch betekent dat je altijd alle juridische hulp vergoed krijgt.

Veel letsel en schade in Nederland zijn het gevolg van ongelukken waarbij motorvoertuigen betrokken zijn. Daarom zijn er diverse verzekeringen speciaal voor motorvoertuigen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de verplichte autoverzekering, waarvan de basisvariant hetzelfde is als een WA-verzekering, maar dan uitsluitend voor de auto en daarmee veroorzaakte schade. Voor motorvoertuigen bestaat ook een aparte juridische verzekering. Deze is niet verplicht, maar wel handig indien de bestuurder betrokken raakt bij een (ernstig) ongeval. De verplichte WA-autoverzekering dekt alleen de directe (materiële) schade die ontstaat door (gedeeltelijke) schuld van de bestuurder. Omgekeerd kun je natuurlijk zelf ook letsel en indirecte schade ondervinden en deze op de schuldige partij willen verhalen. Rechtsbijstand wordt in zo’n geval vergoed via de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering.

Conflicten oplossen

In de regel bevatten juridische verzekeringen de verplichting om – waar mogelijk – conflicten altijd op te lossen met minimale inzet van juridische middelen. Zo worden de kosten beperkt die de verzekeraar maakt. Los daarvan is het voor alle partijen meestal het beste als een conflict zonder procedures en advocaten wordt opgelost. Het heeft wel als consequentie dat, wanneer je zelf het initiatief neemt tot escalatie via je rechtsbijstandsverzekering, dit niet betekent dat je het meteen via een advocaat en een procedure kunt oplossen. In plaats daarvan eist je verzekeraar een aantoonbare inspanning om het geschil op minder drastische wijze op te lossen. (Pixabay.com/qimono)


Tags:

Reacties

Reacties op dit artikel zijn uitgeschakeld.


Meer nieuws